Hội thảo và lớp học

 

Tổ chức các hội nghị trong nước và quốc tế:

- Viện Vật lý phối hợp cùng Hội Vật lý Việt Nam, Hội Vật lý Kỹ và Đại học Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị quốc tế về Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng” tại Tp. Thái Nguyên từ 22 đến 25/10/2019. Dự kiến sẽ có 230 đại biểu tham dự trong đó có khoảng 65 đại biểu quốc tế.

- Phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị lần thứ 6 về Khoa học tự nhiên dành cho nghiên cứu viên trẻ và học viên sau đại học các nước ASEAN (CASEAN)” tại Tp. Thái Nguyên từ 24 – 27/10/2019. Dự kiến sẽ có 220 đại biểu tham dự trong đó có khoảng 65 đại biểu quốc tế.

- Phối hợp cùng Hội Vật lý lý thuyết tổ chức Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam lần thứ 44 từ ngày 29/07 đến ngày 01/08/2019 tại Tp. Đồng Hới. Dự kiến sẽ có 140 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự.

- Tổ chức Hội nghị quốc tế “ Challenges and Opportunity for International Cooperation in Natural Sciences" nhân dịp đại hội toàn quyền của Trung tâm hạt nhân Dubna tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28/11/2019. Dự kiến sẽ có khoảng 130 đại biểu tham dự trong đó có hơn 30 đại biểu quốc tế.

- Tham gia tổ chức “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 13” (VINANST-13) tại Hạ Long.

- Tham gia tổ chức “Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 11” (SPMS 2019) tại Quy Nhơn.

- Tham gia tổ chức Hội nghị quốc tế "Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science and 3rd International Symposium Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA 2019)" tại Đà Nẵng.

Tổ chức các hội thảo trong nước:

- Tổ chức Hội thảo "Những tiến bộ mới nhất trong Quang tử và Ứng dụng", thời gian 01 ngày. Dự kiến sẽ có 20 đại biểu tham dự. - Tổ chức Hội thảo khoa học về Công nghệ Nano, thời gian 01 ngày. Dự kiến sẽ có 20 đại biểu tham dự. - Tổ chức Hội thảo khoa học về Quan trắc môi trường và khí quyển, thời gian 01 ngày. Dự kiến sẽ có 20 đại biểu tham dự. - Tổ chức Hội thảo khoa học "Lò phản ứng hạt nhân và các ứng dụng trong nghiên cứu", thời gian 01 ngày. Dự kiến sẽ có 20 đại biểu tham dự. Tổ chức các lớp học ngắn hạn:

- Tổ chức lớp học quốc tế “Bootcamp in Astrobiology” về lĩnh vực sinh học trong vật lý thiên văn vào tháng 03/2019 trong thời gian 02 ngày. Dự kiến sẽ có 50 học viên tham dự cùng với 08 chuyên gia nước ngoài.

- Tổ chức Lớp học quốc tế “Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng” vào ngày tháng 10/2019 tại Hà Nội trong thời gian 04 ngày. Dự kiến sẽ có 50 học viên tham dự cùng 04 chuyên gia, giáo sư nước ngoài.

.
Danh sách các hội nghị và lớp học