Viện Vật lý và Điện tử
Trung tâm Vật lý Hạt nhân
(Institute of Physics and Electronics
Centre of Nuclear Physics)

 

Lớp học về Những vấn đề Vật lý hạt nhân hiện đại
(The school for the problems of Modern Nuclear Physics)

Giảng viên (speakers): Các GS từ Viện liên hợp nghiên cứu hạt nhân Dubna. (Professors of JINR, Dubna).

Chủ đề (Topics):

Các vấn đề của Vật lý hạt nhân hiện đại
(Problems of the Modern Nuclear Physics)

Thời gian (timetable):

Sáng: từ 8h30’ đến 11h30’ (Morning: From 9 to 11h30’ AM).

Chiều: từ 13h30’ đến 16h30’ (Afternoon: From 1h30’ to 4h30 PM).

Từ ngày 23-11-2004 đến ngày 25 -11-2004 (From 23th to 25th, November, 2004).

Địa điểm (Location):

Hội trường, Viện Vật lý và Điện tử
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba đình, Hà nội.

(The metting-hall, Institute of Physics and Electronics
No 10 Dao Tan, Thu le, Badinh, Hanoi).

Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!
(All those interested are cordially invited to attend!)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:
For more information please contact with:

GS. Trần Đức Thiệp
Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý và Điện tử
(Centre of Nuclear Physics, Institute of Physics and Electronics)
Tel: 04.7564317; 04. 7562183
Email:tthn@netnam.org.vn