Viện Vật lý và Điện Tử - Viện Khí tượng Thủy văn

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS)
ứng dụng trong Khí tượng Thủy văn

(Hà Nội, 3/8/2006 - 15/9/2006)

 

Thời gian (Dự kiến)

Nội dung

Giảng viên

3/8/2006

Các học viên làm thủ tục vào lớp học

Khai giảng

 • Đại diện lãnh đạo Viện Khí tượng Thủy văn Phát biểu
 • Đại diện Viện Vật lý và Điện Tử phát biểu khai giảng
 

Viễn thám đại cương

 • Cơ sở vật lý của viễn thám
 • Hệ thống viễn thám và các cấu phần
 • Tổng quan về phương pháp ứng dụng tư liệu viễn thám
 • Các phần mềm và công cụ thông dụng xử lý ảnh viễn thám

TS. Nguyễn Hùng Sơn
(Viện Vật lý và Điện Tử)

4/8/2006

Hệ thống thông tin Địa lý Đại cương

 • Các lớp thông tin bản đồ
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Chuẩn hóa dữ liệu

Ths Doãn Hà Phong
(Viện Vật lý và Điện Tử)

7/8/2006

Những ứng dụng của Viễn thám và GIS trong Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Khí tượng Nông nghiệp (KTNN)

 • Chỉ số thực vật các loại
 • Chỉ số khô hạn
 • Hàm lượng hơi nước bốc hơi
 • Trường nhiệt mặt đất

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch
(Đại học Quốc gia Hà Nội)

8/8/2006

Giới thiệu Dự án Trạm thu ở Việt Nam

 • Các trạm thu trong khu vực

Giới thiệu một số ứng dụng viễn thám

 • Ứng dụng viễn thám trong hệ thống cảnh báo sóng thần ở Thái Lan, Ấn Độ và các nước ASEAN
 • Sử dụng tư liệu ảnh SPOT5 điều tra tổng kiểm kê đất đai
 • Sử dụng ảnh viễn thám thành lập bản đồ các vùng nuôi trồng thuỷ sản

TS. Nguyễn Xuân Lâm
(Trung tâm Viễn Thám
Tổng cục Địa chính)

9/8/06 - 14/8/06

Phân tích ảnh mây vệ tinh Khí tượng

 • Phân tích ảnh
 • Nhận dạng và hệ thống mây
 • Một số hình thế thời tiết qui mô Synop
 • Phân tích và dự báo xoáy thuận
 • Sử dụng ảnh mây vệ tinh phân tích mưa

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch
(Đại học Quốc gia Hà Nội)

15/08/06 - 30/8/06

Các nguyên tắc và phương pháp giải đoán ảnh Vệ tinh

(Thực hành trên phần mềm ENVI )
 1. Ảnh vệ tinh TERRA và AQUA (MODIS)
  • Các phương pháp xử lý ban đầu và phân tích ảnh viễn thám
  • Giới thiệu cấu trúc thông tin viễn thám dạng dữ liệu mức 0
  • Giới thiệu cấu trúc thông tin viễn thám dạng dữ liệu 1A
  • Giới thiệu cấu trúc thông tin viễn thám dạng dữ liệu 1B
  • Các phương pháp và kỹ thuật xử lý ảnh và hiệu chỉnh hình học
  • Các phương pháp và kỹ thuật xác định độ chính xác vị trí điểm MODIS
  • Các phương pháp và kỹ thuật định chuẩn MODIS
  • Các phương pháp và kỹ thuật hiệu chỉnh méo hình học
  • Các phương pháp và kỹ thuật trích đoạn ảnh MODIS
  • Các phương pháp và kỹ thuật hiệu chỉnh khí quyển
 2. Ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+
  • Nắn chỉnh hình học theo các mức
  • Tổ hợp màu giả, màu thật
  • Chỉ số thực vật NDVI

Ths Doãn Hà Phong
(Viện Vật lý và Điện Tử)

31/8/06 - 1/9/06

Các phương pháp và thuật toán phân loại ảnh Viễn thám

 • Phân loại Neural Network
 • Phân loại Fuzzy logic
 • Các ứng dụng phân loại ảnh Viễn thám

TS. Phạm Thanh Sơn
(Viện Địa Chất, VIện Khoa học và Công nghệ VN)

5/9/06 - 11/9/06

Tích hợp Viễn thám và GIS phương pháp luận và ứng dụng

(Thực hành trên phần mềm MapInfo và ArcView)
 • Cơ sở dữ liệu Vector
 • Cơ sở dữ liệu Raster
 • Phân tích không gian

Ths Doãn Hà Phong
(Viện Vật lý và Điện Tử)

12/9/06 - 13/9/06

GPS lý thuyết và thực hành

 • Cơ sở lý thuyết
 • Kết nối GPS với các phần mềm đo vẽ thực

Ths Doãn Hà Phong
(Viện Vật lý và Điện Tử)

14/9/2006

Thực hành trên thực địa

TS Nguyễn Hùng Sơn, Ths Doãn Hà Phong
(Viện Vật lý và Điện Tử)

15/9/2006

Tổng kết khoá học

Phát chứng chỉ

 

 

Phòng thu và xử lý ảnh MODIS
TRUNG TÂM VẬT LÝ MÔI TRƯỜNG
VIỆN VẬT LÝ VÀ ĐIỆN TỬ
Số 10, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 8328426, 7660374; Email: dhphong@iop.vast.ac.vn
Website: http://www.iop.vast.ac.vn/activities/RS-GIS/