THÔNG TIN HỘI NGHỊ
 • Thông báo hội nghị (pdf)
 • Mẫu báo cáo toàn văn (doc)
 • Gia hạn nộp hội nghị phí:

  Thành phần tham dự

  Trước 16/9

  Sau 16/9

  Đại biểu

  1.300.000 VND

  1.600.000 VND

  Học viên sau đại học

  900.000 VND

  1.200.000 VND

  Người đi cùng

  900.000 VND

  900.000 VND

  Trường hợp đại biểu có > 01 báo cáo: phụ phí/báo cáo là 400.000 VND

  • Nộp trực tiếp: Nguyễn Thị Khánh Vân - p.42, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Chuyển khoản: Viện Vật lý, số tài khoản 001.1.00.0235418 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Hội nghị Ứng dụng và Kỹ thuật Vật lý Toàn quốc lần thứ III sẽ được tổ chức tại TP. Huế, dự kiến từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2013 với sự phối hợp tổ chức và tham gia của:
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Huế
 • Hội Vật lý Việt Nam
 • Hội thiết bị Y tế Việt Nam
 • Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH & CN
 • Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
 • Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang, Viện HL KH & CN Việt Nam
 • Viện Vật lý Tp. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
 • Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị Khoa học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam
 • Viện Vật lý kỹ thuật, Viện KH & CN Quân sự
 • Viện Vật lý Y-sinh học, Viện KH & CN Quân sự
 • Bệnh viện TƯ Quân đội 108
 • Đại học Nha Trang
 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

 • Các nghiên cứu phát triển về kỹ thuật, thiết bị và linh kiện vật lý
 • Các ứng dụng và kỹ thuật vật lý trong Y- sinh học
 • Các ứng dụng và kỹ thuật hạt nhân
 • Các ứng dụng và kỹ thuật vật lý trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác

CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI NGHỊ

Ngoài các báo cáo được mời trình bày tại Phiên họp toàn thể (Plenary session), Hội nghị dự kiến được chia thành 03 Tiểu ban:
 • Tiểu ban Vật lý kỹ thuật
 • Tiểu ban Vật lý Ứng dụng
 • Tiểu ban ứng dụng và kỹ thuật vật lý trong Y- Sinh học

 

 

Viện Vật lý
Số 10, Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội
Fax (84-4) 766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn