Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

PGS.TS. Lê Hồng Khiêm

Viện trưởng, Phụ trách đào tạo

2

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

Chủ tịch Hội đồng Khoa học

3

PGS.TS. Trần Minh Tiến

Trợ lý Viện trưởng về đào tạo

4

GS. TS. Trần Đức Thiệp

Trưởng Bộ môn Vật lý nguyên tử

6

GS. TS. Nguyễn Đại Hưng

Trưởng Bộ môn Quang học

7

PGS. TS.Đinh Văn Trung

Phó Trưởng Bộ môn Quang học

8

GS. TS. Nguyễn Xuân Nghĩa

Trưởng Bộ môn Vật lý chất rắn

9

TS. Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng Bộ môn Vật lý chất rắn

10

GS. TS. Hoàng Ngọc Long

Trưởng Bộ môn Lý thuyết trường

11

TS.Phùng Văn Đồng

Phó Trưởng Bộ môn Lý thuyết trường

12

PGS. TS.Hoàng Anh Tuấn

Trưởng Bộ môn Lý thuyết chất rắn

13

PGS. TS.Trịnh Xuân Hoàng

Phó Trưởng Bộ môn Lý thuyết chất rắn

14

GS. TS. Đỗ Quang Hòa

Trưởng Bộ môn Vật lý kỹ thuật

15

TS. Phạm Đức Khuê

Phó Trưởng Bộ môn Vật lý kỹ thuật

16

CN. Phan Thị Kim Thu

Chuyên viên

16

CN. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chuyên viên

17

CN. Nguyễn Thị Diệu Hồng

Chuyên viên

 

 

@2009 Institute of Physics
10 Daotan, Thule, Badinh, Hanoi, Vietnam
Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn