8. Hình ảnh đơn vị:

Tòa nhà Viện Vật lý tại số 10 Đào Tấn, Thủ Lệ

 

Toà nhà Trung tâm Điện tử học lượng tử (2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Hà Nội)

 

Toà nhà Trung tâm Vật lý Hạt nhân ( A25, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội)

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn