4. Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ:

Nhiệm kỳ 2018-2022 :

 • Viện trưởng: PGS.TS. Đinh Văn Trung
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng
 • Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Trọng Tĩnh

Nhiệm kỳ 2014-2017 :

 • Viện trưởng: GS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS. Trịnh Xuân Hoàng
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đinh Văn Trung

Nhiệm kỳ 2008 - 2012:

 • Viện trưởng: GS.TS. Nguyễn Đại Hưng
 • Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thanh Bình
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • Phó Viện trưởng: PGS.TS.Nguyễn Hồng Quang

Nhiệm kỳ 2003 - 2007:

 • Viện trưởng: GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
 • Phó Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Như Đạt
 • Phó Viện trưởng: GS. TS. Nguyễn Đại Hưng
 • Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Hồng Quang

Nhiệm kỳ 1997 - 2003:

 • Viện trưởng: GS. TSKH. Nguyễn Ái Việt
 • Phó Viện trưởng: GS. TS. Chu Đình Thúy
 • Phó Viện trưởng: GS. TS. Đoàn Nhật Quang
 • Phó Viện trưởng: GS. TS. Bùi Doãn Trọng

Nhiệm kỳ 1993 - 1997:

 • Viện trưởng: GS. TSKH. Đào Vọng Đức
 • Phó Viện trưởng: GS. TS. Bùi Doãn Trọng

Nhiệm kỳ 1969 - 1993:

 • Viện trưởng: GS. TSKH., Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu
 • Phó Viện trưởng: GS. TSKH. Trần Xuân Hoài
 • Phó Viện trưởng: GS. TS. Bùi Doãn Trọng
 • Phó Viện trưởng: GS. TSKH. Vũ Xuân Quang
 • Phó Viện trưởng: GS. TSKH. Đặng Vũ Minh

5. Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chuyên môn

 • Trung tâm Vật lý lý thuyết. ĐT: (84 - 4) 3766 2107.
 • Trung tâm Điện tử học lượng tử. ĐT: (84 - 4) 3836 3490.
 • Trung tâm Vật lý Hạt nhân. ĐT: (84 - 4) 3756 2183.
 • Trung tâm Vật lý tính toán. ĐT: (84 - 4) 3766 2107.
 • Trung tâm Vật lý và Công nghệ môi trường. ĐT: (84 - 4) 3832 8426.
 • Trung tâm Vật lý Kỹ thuật. ĐT: (84 - 4)
 • Trung tâm Hợp tác và chuyển giao Công nghệ Việt Nam. ĐT: (84 - 4)
 • Phòng Tự động hóa các thí nghiệm vật lý. ĐT:(84 - 4)
 • Phòng Quản trị hệ thống dữ liệu và an ninh mạng. ĐT:(84 - 4) 3766 2163.
 • Xưởng Quang Điện tử. ĐT:(84 - 4)
 • Phòng Quản lý Tổng hợp. ĐT:(84 - 4) 2212 3170.

 

@2011 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn