Thủ tục cần thiết đối với cán bộ đi công tác nước ngoài

1 . Đối với cán bộ trong Biên chế:

 1. Đơn xin đi công tác nước ngoài: (Mẫu 01-HTQT-2013) 02 bản.

  Trong đơn phải có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ (Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng phòng trực thuộc Viện), ý kiến của Lãnh đạo Viện.

 2. Giấy mời của cơ quan, tổ chức nước ngoài: 02 bản (nói rõ về điều kiện tài chính, nếu có).

  Nếu kinh phí đi nước ngoài lấy từ nguồn ngân sách, đương sự phải có ý kiến của Chủ nhiệm đề tài (nếu có) và Bản photo thuyết minh kinh phí đã được cấp trên phê duyệt.

 3. Bản dịch giấy mời ra tiếng Việt: 02 bản.

LƯU Ý:

 • Nộp Hồ sơ ít nhất 01 tuần trước ngày xin đi công tác.
 • Riêng cán bộ đi công tác nước ngoài là công chức hoặc cán bộ đi công tác nước ngoài bằng nguồn kinh phí của VAST, hồ sơ ngoài 03 mục trong phần 1, đương sự cần bổ sung:
  • Dự kiến lịch trình chuyến đi công tác;
  • Xác nhận kinh phí chuyến đi (nếu có);
  • Bản sao báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài gần nhất;
  • Các giấy tờ khác (nếu cần).

 

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn