2. Đối với cán bộ Hợp đồng:

Ngoài 03 mục trong phần 1, cần phải có thêm:

  1. Bản photo Hợp đồng lao động. Trong Hợp đồng lao động thể hiện thời gian công tác tại Viện tối thiểu đã được 06 tháng trở lên. Hợp đồng lao động còn hiệu lực tính đến ngày kết thúc chuyến công tác (trừ một số trường hợp đặc biệt sẽ do Viện trưởng quyết định).
  2. Trong trường hợp, thời hạn công tác ở nước ngoài dài hơn thời hạn kết thúc hợp đồng lao động, đương sự cần phải được gia hạn hợp đồng hoặc có ý kiến của Lãnh đạo Viện trước khi làm thủ tục.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn