3. Các giấy tờ phải nộp khi kết thúc chuyến đi công tác:

Khi về nước, trong vòng 10 ngày, đương sự cần phải nộp cho Viện Vật lý (qua Phòng Quản lý - Tổng hợp) các giấy tờ sau:

 1. Báo cáo chuyến đi công tác nước ngoài (Mẫu 02-HTQT-2013);
 2. Pho to Thị thực xuất - nhập cảnh liên quan đến thời gian thực hiện chuyến công tác.
 3. Đương sự là Công chức, nộp hộ chiếu công vụ cho Ban Hợp tác – Quốc tế.

LƯU Ý:

 • Đối với cán bộ trong thời gian đi công tác nước ngoài không được hưởng lương hoặc hưởng 40% lương, sau khi nộp báo cáo đi công tác nước ngoài, Viện sẽ có quyết định thu nhận trở lại để Tài vụ có cơ sở làm lương trong tháng tiếp theo.
 • Đối với cán bộ đi công tác nước ngoài về nước trước thời hạn 15 ngày/30 ngày theo Quyết định sẽ được hưởng 100% lương của tháng đó (sau khi đã nộp báo cáo đi công tác nước ngoài cho Viện Vật lý).
 • Đối với cán bộ đi công tác nước ngoài về nước muộn hơn thời hạn theo quyết định, đương sự phải làm giải trình lý do quá hạn:
  • Trường hợp quá hạn 03 tháng trở lên không có lý do chính đáng, đương sự sẽ bị đưa ra khỏi biên chế hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.
  • Trường hợp quá hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, đương sự không được hưởng lương trong thời gian quá hạn.
  • Trường hợp quá hạn đến 01 tháng, đương sự chỉ được hưởng 40% lương của tháng đó.
 • Đối với cán bộ đã làm thủ tục đi công tác nước ngoài, nhưng vì lý do nào đó không thực hiện chuyến đi, phải có văn bản trình bày lý do gửi Lãnh đạo Viện.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn