Viện Vật lý   |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

Các kỳ hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc

Kỳ hội nghịThời gianĐịa điểm
Hội nghị lần thứ 42 31/7/2017 - 03/8/2017 Cần Thơ
Hội nghị lần thứ 41 01/8/2016 - 04/8/2016 Nha Trang
Hội nghị lần thứ 40 27/7/2015 - 29/7/2015 Đà Lạt
Hội nghị lần thứ 39 28/7/2014 - 31/7/2014 Ban Mê Thuột
Hội nghị lần thứ 38 30/7/2013 - 2/8/2013 Đà Nẵng
Hội nghị lần thứ 37 06-09/8/2012 Cửa Lò
Hội nghị lần thứ 36 01-04/8/2011 Quy Nhơn
Hội nghị lần thứ 35 02-06/8/2010 Tp. Hồ Chí Minh
Hội nghị lần thứ 34 03-06/8/2009 Đồng Hới
Hội nghị lần thứ 33 04-07/8/2008 Đà Nẵng
Hội nghị lần thứ 32 06-09/8/2007 Nha Trang
Hội nghị lần thứ 31 25-28/8/2006 Cửa Lò
Hội nghị lần thứ 30 15-18/8/2005 Huế
Hội nghị lần thứ 29 16-18/8/2004 TP Hồ Chí Minh
Hội nghị lần thứ 28 12-15/8/2003 Sầm Sơn
Hội nghị lần thứ 27 02-06/8/2002 Cửa Lò
Hội nghị lần thứ 26 17–19/8/2001 Hạ Long
Hội nghị lần thứ 25 21–23/8/2000 Đà lạt
Hội nghị lần thứ 24 19–21/8/1999 Sầm Sơn
Hội nghị lần thứ 22 03–05/8/1997 Đồ Sơn
Hội nghị lần thứ 21 28/7–01/8/1996 Cửa lò
Hội nghị lần thứ 19 24–30/7/1994 Hạ long
Hội nghị lần thứ 18 1993
Hội nghị lần thứ 17 20-25/7/1992 TP Hồ Chí Minh
Hội nghị lần thứ 16 01-06/8/1991 Sầm Sơn
Hội nghị lần thứ 15 21–27/8/1990 Đồ Sơn
Hội nghị lần thứ 14 1989
Hội nghị lần thứ 13 1988
Hội nghị lần thứ 12 1987
Hội nghị lần thứ 11 1986
Hội nghị lần thứ 10 02-06/8/1985 Sầm Sơn
Hội nghị lần thứ 9 04-11/8/1984 Nha Trang
Hội nghị lần thứ 8 31/7 - 07/8/1983 Sầm Sơn
Hội nghị lần thứ 7 05-11/8/1982 Sầm Sơn
Hội nghị lần thứ 6 01-08/8/1981 Nha Trang
Hội nghị lần thứ 5 16-23/8/1980 Đồ Sơn
Hội nghị lần thứ 4 06-11/8/1979 Huế
Hội nghị lần thứ 3 06-12/8/1978 Hà Nội
Hội nghị lần thứ 2 17-26/7/1977 TP Hồ Chí Minh
Hội nghị lần thứ 1 01-08/8/1976 Đà Lạt
Viện Vật lý   |   Hội Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý lý thuyết   |   Trung tâm Vật lý tính toán

© 2010 Trung tâm Vật lý lý thuyết
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội