Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Hội phí và Tài trợ cho Quỹ Phát triển Vật lý lý thuyết

Hội phí hội viên Hội Vật lý lý thuyết được thu từ năm 2008 với mức phí 50.000 đ/năm. Từ năm 2011 mức hội phí là 100.000 đ/năm. Hội viên có thể nộp 1 lần cho nhiều năm. Hội viên nộp nhiều hơn số hội phí phải đóng được coi là tài trợ cho quỹ hội.

Hướng dẫn nộp hội phí và tài trợ

Nộp trực tiếp cho chị Dương Thị Mân (thư ký Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, ĐT: 024-37662107, Email: dtman@iop.vast.vn) hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 19026757384019, ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản: Dương Thị Mân.

Kiểm tra hội phí

Họ và tên hội viên:
© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam