Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Hoạt động

Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam

Hội nghị Vật lý lý thuyết Việt Nam (trước 2019 là Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc) được tổ chức hằng năm vào dịp cuối tháng bảy, đầu tháng tám, kể từ năm 1976. Hội nghị là hoạt động khoa học thường niên lâu đời nhất tại Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán

Từ năm 2012, Hội thảo quốc tế về Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán được tổ chức kết hợp với Hội nghị Vật lý lý thuyết với mục đích tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán.

© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam