Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Liên hệ

Dương Thị Mân (Ms)
Thư ký Trung tâm Vật lý lý thuyết
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại, Fax: +84 24 37662107
Email: dtman@iop.vast.vn

© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam