Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU TRẺ
CỦA HỘI VẬT LÝ LÝ THUYẾT

I. Mục đích của giải thưởng:

Điều 1. Nhằm khuyến khích động viên các nhà nghiên cứu trẻ tích cực say mê nghiên cứu Vật lý lý thuyết và các lĩnh vực liên quan đồng thời ghi nhận và tôn vinh những kết quả nghiên cứu xuất sắc mà các nhà nghiên cứu trẻ đã đạt được, Ban Chấp hành (BCH) Hội Vật lý lý thuyết (VLLT) đã thống nhất đặt giải thưởng hàng năm của Hội VLLT để trao tặng cho các nhà nghiên cứu trẻ tuổi có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

II. Những quy định chung về giải thưởng:

Điều 2. Tên của giải thưởng là “GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU TRẺ” của Hội VLLT.

Điều 3. Giải thưởng được trao tặng hàng năm, với số lượng tối đa là 02 giải thưởng/năm, bao gồm bằng khen của BCH Hội VLLT, và số tiền do BCH quy định từ nguồn Quỹ Phát triển VLLT của Hội. Giải thưởng chỉ trao 1 lần cho các cá nhân.

III. Đối tượng và tiêu chí xét tặng giải thưởng:

Điều 4. Đối tượng đăng ký giải thưởng là các nhà nghiên cứu trẻ (là công dân Việt Nam, không quá 35 tuổi trong năm đăng ký giải thưởng), là hội viên chính thức của Hội VLLT và đóng hội phí đầy đủ.

Điều 5. Đối tượng được xét trao giải là tác giả hoặc đồng tác giả của công trình hoặc cụm công trình (tối đa 03 công trình tiêu biểu nhất) đã được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín trong vòng 3 năm trở lại.

Điều 6. Nếu đối tượng được xét trao giải là đồng tác giả thì phải là tác giả có đóng góp quan trọng, được tất cả các đồng tác giả khác xác nhận bằng văn bản đồng ý cho phép sử dụng công trình để đăng ký giải thưởng.

IV. Đăng ký và xét chọn:

Điều 7. Các ứng cử viên nộp hồ sơ đăng ký giải thưởng theo hướng dẫn của BCH Hội VLLT chậm nhất vào ngày 31/3 hàng năm cho giải thưởng năm đó.

Điều 8. Hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký, bản sao công trình, bản xác nhận đồng ý cho phép của các đồng tác giả, lý lịch khoa học (CV), 2 thư giới thiệu, các thông tin liên quan (nếu có, như thuyết minh bổ sung của tác giả, nhận xét của phản biện, các trích dẫn liên quan của các đồng nghiệp, v.v.). Ứng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Hội VLLT về tính xác thực của hồ sơ đăng ký giải thưởng.

Điều 9. Ban chấp hành Hội VLLT thành lập Hội đồng xét chọn do Chủ tịch Hội VLLT làm chủ tịch. Hội đồng xét chọn có nhiệm vụ xem xét, xin ý kiến đánh giá của các chuyên gia về kết quả nghiên cứu của ứng cử viên và bỏ phiếu bình chọn. Hồ sơ ứng viên được hỏi ý kiến các thành viên ban chấp hành Hội VLLT và được Hội đồng chấm giải thưởng đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả xét giải thưởng (bao gồm kết quả bỏ phiếu tín nhiệm và thông tin về các công trình đã được Hội đồng thông qua) được thông báo công khai trên trang web của Hội VLLT ít nhất là 10 ngày trước khi công bố chính thức quyết định trao giải.

Điều 10. Lễ tuyên bố trao giải được BCH Hội tổ chức trên cuộc họp toàn thể của Hội VLLT trong dịp tiến hành Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc hàng năm.

BCH thông qua ngày 31 tháng 6 năm 2008

Sửa đổi lần thứ nhất trên cuộc họp BCH ngày 31 tháng 12 năm 2008

Sửa đổi lần thứ hai trên cuộc họp BCH ngày 15 tháng 6 năm 2017

Sửa đổi lần thứ ba trên cuộc họp BCH ngày 19 tháng 5 năm 2022

© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam