Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Tổ chức

Ban chấp hành Hội Vật lý lý thuyết

Nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số: 23 người.

Quyết định số 101/QĐ-HVLVN, ngày 18/9/2023 của Ban chấp hành Trung Ương Hội Vật lý Việt Nam công nhận Ban chấp hành Hội VLLT

Chủ tịch:

Trần Minh Tiến - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các Phó chủ tịch:

Trịnh Xuân Hoàng - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCNVN (kiêm Tổng thư ký hội)

Trương Minh Đức - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lê Văn Hoàng - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Ủy viên kiểm tra:

Vũ Ngọc Tước - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các ủy viên:

Lê Đức Ánh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hà Huy Bằng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Phùng Văn Đồng - Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội

Trần Viết Nhân Hào - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Nguyễn Ngọc Hiếu - Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Nguyễn Quang Hưng - Trường Đại học Duy Tân

Huỳnh Anh Huy - Trường Đại học Cần Thơ

Đỗ Thị Hương - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

Đỗ Vân Nam - Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội

Lê Đức Ninh - Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội

Nguyễn Bá Phi - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Tuy Hòa

Đặng Văn Soa - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội

Đỗ Ngọc Sơn - Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Tiên - Trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Thế Toàn - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Vân - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

Nguyễn Huy Việt - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCNVN

Nguyễn Duy Vỹ - Trường Đại học Văn Lang, Tp. Hồ Chí Minh

Ban thường vụ (11 người): Trần Minh Tiến, Trịnh Xuân Hoàng, Trương Minh Đức, Lê Văn Hoàng, Lê Đức Ánh, Phùng Văn Đồng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thành Tiên, Nguyễn Thế Toàn, Vũ Ngọc Tước, Nguyễn Huy Việt.

© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam