Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Quỹ Phát triển Vật lý lý thuyết

 • Tên quỹ: Quỹ Phát triển Vật lý lý thuyết (Quỹ PTVLLT)
 • Tên tiếng Anh: Development Foundation for Theoretical Physics (DFTP)
 • Nguồn thu: Từ hội phí thu từ các hội viên, các khoản tiền tài trợ của các hội viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, các đề tài, chương trình khoa học, v.v.
 • Mục đích:
  • Chi cho Giải thưởng nghiên cứu trẻ (trước mắt Quỹ đang cố gắng tích lũy vốn tối thiểu để đảm bảo nguồn tự nuôi Giải thưởng bằng lãi gửi tiết kiệm)
  • Chi cho các hoạt động hỗ trợ phát triển nghiên cứu VLLT (thông qua học bổng, tài trợ đề tài, v.v.)
  • Chi cho các hoạt động hỗ trợ đào tạo nhân lực VLLT (thông qua học bổng, tài trợ tham dự lớp học, hội nghị, v.v.)
  • Chi cho các chương trình, dự án nhằm phát triển các hoạt động của Hội VLLT v.v.
© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam