Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Tin tức

Ngày: 27-06-2023

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng xét giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2023 của Hội Vật lý lý thuyết

Ban chấp hành Hội Vật lý lý thuyết trân trọng thông báo:

Ngày 27/6/2023, Hội đồng xét giải thưởng nghiên cứu trẻ năm 2023 của Hội Vật lý lý thuyết đã họp và bỏ phiếu, theo đó đã chọn ra 01 ứng viên sau đây cho Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Hội Vật lý lý thuyết năm 2023:

STTHọ và tênNăm sinhĐơn vị công tácCông trình đăng ký giải thưởng
1Nguyễn Lê Anh1992Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
  1. Nguyen Le Anh, Bui Minh Loc, Naftali Auerbach, and Vladimir Zelevinsky, “Single-particle properties of the near-threshold proton-emitting resonance in 11B”, Physical Review C (Letter) 106, L051302 (2022).
  2. Nguyen Le Anh and Bui Minh Loc, “Bound-to-continuum potential model for the (p,γ) reactions of the CNO nucleosynthesis cycle”, Physical Review C 103, 035812 (2021).
  3. Nguyen Le Anh and Bui Minh Loc, “Low-energy 7Li(n,γ)8Li and 7 Be(p,γ)8B radiative capture reactions within the Skyrme Hartree-Fock approach”, Physical Review C 106, 014605 (2022).

BCH Hội Vật lý lý thuyết© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam