Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Tin tức

Ngày: 19-08-2023

Đại hội toàn thể Hội Vật lý lý thuyết và Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ban chấp hành Hội Vật lý lý thuyết trân trọng thông báo:

Ngày 31/7/2023, tại Đà Nẵng, Hội Vật lý lý thuyết đã tổ chức Đại hội toàn thể, tổng kết các hoạt động của hội và Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 23 thành viên như trong danh sách đính kèm.

Ngày 9/8/2023, Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ nhất, bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ủy viên Kiểm tra và Ban thường vụ hội nhiệm kỳ 2023-2028 như trong danh sách đính kèm.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI VẬT LÝ LÝ THUYẾT NHIỆM KỲ 2023-2028

STTHọ và tênCơ quan công tác
1 Lê Đức Ánh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2 Hà Huy Bằng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Phùng Văn Đồng Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội
4 Trương Minh Đức Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
5 Trần Viết Nhân Hào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
6 Nguyễn Ngọc Hiếu Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
7 Lê Văn Hoàng Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
8 Trịnh Xuân Hoàng Viện Vật lý, VHLKH&CN Việt Nam
9 Huỳnh Anh Huy Trường Đại học Cần Thơ
10 Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Duy Tân, Tp. Hồ Chí Minh
11 Đỗ Thị Hương Viện Vật lý, VHLKH&CN Việt Nam
12 Đỗ Vân Nam Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội
13 Lê Đức Ninh Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội
14 Nguyễn Bá Phi Trường Đại học Xây dựng miền Trung, Tuy Hòa
15 Đặng Văn Soa Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội
16 Đỗ Ngọc Sơn Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
17 Nguyễn Thành Tiên Trường Đại học Cần Thơ
18 Trần Minh Tiến Viện Vật lý, VHLKH&CN Việt Nam
19 Nguyễn Thế Toàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
20 Vũ Ngọc Tước Đại học Bách khoa Hà Nội
21 Nguyễn Thị Hồng Vân Viện Vật lý, VHLKH&CN Việt Nam
22 Nguyễn Huy Việt Viện Vật lý, VHLKH&CN Việt Nam
23 Nguyễn Duy Vỹ Trường Đại học Văn Lang, Tp. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI VẬT LÝ LÝ THUYẾT NHIỆM KỲ 2023-2028

I. Chủ tịch: Trần Minh Tiến

II. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký: Trịnh Xuân Hoàng

III. Phó Chủ tịch:

  1. Trương Minh Đức
  2. Lê Văn Hoàng

IV. Ủy viên Kiểm tra: Vũ Ngọc Tước

V. Ủy viên Thường vụ:

  1. Lê Đức Ánh
  2. Phùng Văn Đồng
  3. Nguyễn Quang Hưng
  4. Nguyễn Thành Tiên
  5. Nguyễn Thế Toàn
  6. Nguyễn Huy Việt

BCH Hội Vật lý lý thuyết© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam