Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

Quỹ Hội

Thu, chi từng năm

Năm:
Các khoản thu năm 2024 | Các khoản chi năm 2024
Tổng thu năm 2024:31.150.000 đ
Tổng chi năm 2024:0 đ
Số dư trước 2024:23.055.209 đ
Số dư hiện tại:54.205.209 đ
Đang gửi tiết kiệm:145.000.000 đ

1-5 of 5 | All
STT Ngày Người nộp tiền Nội dung thu Số tiền (đ)
109-06-2024 Nguyễn Thị Kim Thanh Tài trợ cho Quỹ Hội VLLT 10.000.000
227-03-2024 Nguyễn Duy Vỹ Nộp hội phí 750.000
325-03-2024 Võ Khương Điền Nộp hội phí 200.000
413-03-2024 Trần Đình Cường Nộp hội phí 200.000
505-03-2024 Trường Đại học Duy Tân Tài trợ cho Quỹ giải thưởng Nghiên cứu trẻ của Hội vật lý lý thuyết năm 2024 20.000.000
© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam