Quy định về thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ

VỀ PHÍA ĐƯƠNG SỰ:

  1. Đơn đề nghị chuyển công tác (hoặc chấm dứt hợp đồng) của đương sự, có ý kiến của Phòng/Trung tâm quản lý trực tiếp, ý kiến của các bộ phận khác có liên quan: bàn giao tài sản cho Trung tâm/Phòng, thư viện, các vấn đề liên quan đến tài chính.
  2. Công văn đồng ý tiếp nhận của cơ quan đương sự chuyển đến (đối với trường hợp chuyển công tác).

VỀ PHÍA VIỆN VẬT LÝ:

  1. Viện sẽ ra Quyết định thuyên chuyển công tác (hoặc chấm dứt hợp đồng lao động) sau khi đã nhận được đơn của đương sự chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc.
  2. Kế toán lương và bảo hiểm sẽ làm thủ tục chốt sổ tại cơ quan bảo hiểm.
  3. Bàn giao Hồ sơ cán bộ, Sổ Bảo hiểm xã hội và giấy thôi trả lương (nếu có) cho đương sự.
  4. Thời gian nhận/trả hồ sơ: 30 ngày làm việc.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn