A. Thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ:

  1. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;
  2. Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, Viện Vật lý sẽ gửi thông báo nghỉ hưu (bằng văn bản) đến đương sự, Giám đốc Trung tâm/Phòng – nơi đương sự công tác để biết và chuẩn bị bàn giao, cử người thay thế;
  3. Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, Viện ra Quyết định nghỉ hưu đối với đương sự. Yêu cầu đương sự gửi các giấy tờ sau:
    • 02 ảnh cỡ 2x3;
    • 01 bản photo hộ khẩu (hoặc cung cấp địa chỉ nhận lương sau khi nghỉ hưu);
    • Bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc khác cho người tiếp quản ít nhất trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu;
  4. Viện sẽ bàn giao hồ sơ để hưởng hưu trí cho cán bộ sau khi cán bộ đó đã hoàn tất mọi thủ tục hành chính, tài chính đối với Viện.

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn