QUY CHẾ XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG:

( Quyết định số 13/QĐ-VHL ngày 19/02/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

I. Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • Kỷ niệm chương được xét tặng hàng năm vào ngày thành lập Viện Hàn lâm (20 tháng 5) và chỉ trao tặng một lần cho mỗi cá nhân, không có hình thức truy tặng;
 • Đối tượng: Cá nhân đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm, Cá nhân không công tác tại Viện Hàn lâm nhưng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm;
 • Tiêu chuẩn: Đối với cá nhân đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm phải có thời gian công tác liên tục tại Viện Hàn lâm từ 15 năm trở lên và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Hồ sơ: (02 bộ) gồm:
  • Tờ trình của đơn vị đề nghị xét tặng kỷ niệm chương;
  • Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương;
  • Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) (Theo mẫu).

II. Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp:

 • Kỷ niệm chương ” Vì sự nghiệp khoa học và Công nghệ” được xét tặng hàng năm vào ngày thành lập Viện Hàn lâm (20 tháng 5) và chỉ trao tặng một lần cho mỗi cá nhân, không có hình thức truy tặng;
 • Đối tượng: Cá nhân đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm, Cá nhân không công tác tại Viện Hàn lâm nhưng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm;
 • Tiêu chuẩn: Đối với cá nhân đã và đang công tác tại Viện Hàn lâm phải có thời gian công tác liên tục tại Viện Hàn lâm từ 15 năm trở lên (đối với nữ) và 20 năm năm (đối với nam) và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Hồ sơ: (02 bộ) gồm
  • Tờ trình của đơn vị đề nghị xét tặng kỷ niệm chương;
  • Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương;
  • Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị) (Theo mẫu).

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn