B. Cán bộ chuyên trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo đúng mục lục trên; Xin ý kiến Lãnh đạo Viện và hướng dẫn đương sự ký hợp đồng.

B.1. Hợp đồng thử việc: (03 tháng) không tham gia bảo hiểm xã hội

B.2. Hợp đồng dài hạn: Hợp đồng 01 năm:

Hồ sơ cần:

  • Đơn đề nghị làm hợp đồng dài hạn (viết tay) có ý kiến của bộ phận tiếp nhận Hợp đồng (trong đó ghi rõ nguồn kinh phí trả cho Hợp đồng, thời gian bắt đầu trả), Đối với trường hợp Trung tâm, Phòng hoặc chủ nhiệm đề tài chi trả lương và các loại bảo hiểm phải có cam kết kèm theo (Mẫu 04-TCCB-Cam kết).
  • Cán bộ chuyên trách hướng dẫn đương sự:
    • Ký hợp đồng dài hạn, soạn thảo Quyết định tiếp nhận cán bộ hợp đồng trình lãnh đạo Viện phê duyệt: Quyết định gồm 06 bản (văn thư, đương sự, kế toán, Trung tâm hoặc phòng tiếp nhận cán bộ, tổ chức cán bộ, hồ sơ cán bộ);
    • Ghi tờ khai cấp sổ BHXH (đối với cán bộ chưa có sổ) (Mẫu 05-TCCB- 2013-tờ khai cấp sổ BHXH);
    • Khai tờ khai cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu chưa có) + photo CMTND (còn hạn <15 năm), sau đó chuyển kế toán. (Mẫu 06-TCCB- tờ khai cấp mã số thuế);
  • Mở địa chỉ email (Photo hợp đồng lao động chuyển cho Phòng Máy tính);
  • Mở tài khoản tại Techcombank để chuyển lương và các khoản khác (nếu có).

 

@2013 Viện Vật lý
Số 10 Đào Tấn, Thủ lệ, Ba Đình, Hà Nội

Fax (84-4) 3766 9050; Website: http://www.iop.vast.ac.vn